Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

I Gjøvik kommune er det rådmann som har det overordnede ansvaret for arkivarbeidet.

Arkivtjenesten i Gjøvik kommune ble omorganisert i 2002/2003 og sakarkiv for alle virksomhetsområder ble etablert i et sentralarkiv.

  • Arkivtjenesten er organisert i seksjon service og arkiv og dermed er også arkivansvar tillagt stabsleder.
  • Det faglige ansvar for alle kommunens arkiver er tillagt arkivleder.
  • Budsjett- og personalansvar for arkivtjenesten er tillagt stabsleder
  • Tjenesteområdeleder/virksomhetsleder/stabsleder har ansvar for at saksbehandling og dokumenthåndtering i sitt område blir utført etter gjeldende lover, forskrifter og rutiner.

 

Laster...