Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

GJØVIK KOMMUNE har fra 2015 en administrativ struktur der driften er inndelt i 5 sektorer ledet av hver sin kommunalsjef. Kommunalsjefene har rådmannsfullmakter innenfor sine ansvarsområder og utgjør kommunens ledergruppe sammen med rådmannen.

RÅDMANN  Rådmannen er øverste administrative leder for kommunens organisasjon og rapporterer til de ulike folkevalgte organene. Til arbeidet hører å legge frem forslag til vedtak i alle typer saker for de forskjellige folkevalgte organene. Etter at vedtak er fattet, har rådmannen ansvaret for gjennomføring.

Laster...