Elektronisk system

Dette er en oversikt over elektroniske systemer fordelt på de fagområdene de er i bruk både sak/arkivsystem og fagsystemer. I hovedsak gjelder det systemer som brukes til journalføring, registering, saksbehandling.

Laster...